GİB E-Fatura Hata Kodları

Hata Kodları AçıklamaYapılması Gerekenler
1000Zarf kuyruğa eklendi.Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100Zarf İşleniyor.Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110Zip dosyası değil.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1111Zarf ID uzunluğu geçersiz.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1120Zarf arşivden kopyalanamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1130Zip açılamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1131Zip bir dosya İçermeli.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1132XML dosyası değil.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1133Zarf ID ve XML dosyasının adı aynı olmalı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1140Döküman ayrıştırılamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1141Zarf ID yok.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1142Zarf ID ve Zip dosyası aynı olmalı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1143Geçersiz versiyon.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1150Schematron kontrol sonucu hatalı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1160XML Şema kontrolünden geçemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1161İmza Sahini Tckn Vkn alınamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1162İmza kaydedilemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1163Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı İçermektedir.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1170Yetki kontrol edilemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1171Gönderici birim yetkisi yok.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1172Posta kutusu yetkisi yok.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1175İmza yetkisi kontrol edilemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1176İmza sahibi yetkisiz.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1177Geçersiz imza.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1180Adres kontrol edilemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1181Adres bulunamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1182Kullanıcı eklenemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1183Kullanıcı silinemedi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1190Sistem yanıtı hazırlanamadı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1195Sistem hatası.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1200Zarf başarıyla işlendi.
1210Döküman bulunan adrese gönderilemedi.GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra,
1215 durum kodu alınır İse faturalar yeniden gönderilmeli.
1215Döküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1220Hedeften sistem yanıtı gelmedi.Bu Durum Kodundan Sonra 1230 hedeften sistem yanıtı başarısız geldi.
Durum kodu alınır İse faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi.Faturalar yeniden gönderilmeli.
1300Başarıyla tamamlandı.