E-Fatura Eğitim

E-Fatura / E-Arşiv Eğitim

Elektronik Belge ikiye ayrılır.

1.E-fatura (sadece e-fatura mükelleflerine kesilebilir).

▪E-fatura oluşturulduktan sonra alıcısına gönderilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duymaz.

▪E-fatura gönderim şekli olarak ikiye ayrılır.

1.1. Temel Fatura:

▪RED yanıtı gönderilemeyen fatura.
▪Temel fatura ancak 3 şekilde İPTAL edilebilir (8 gün içinde olmak şartıyla):

1.1.1 E-fatura iptal portalı ( Önce faturayı düzenleyen talepte bulunur ardından fatura alıcısı talebi onaylar)

1.1.2 Noter den ihtar çekerek (ücretli olduğundan fazla tercih edilmez)

1.1.3 KEP (Kayıtlı e-posta adresi) ile Fatura alıcısı KEP adresi ile Faturayı düzenleyenin KEP adresine faturayı kabul etmediğini bildirir.

1.2.Ticari Fatura

▪Fatura içeriğine alıcı tarafından RED yanıtı oluşturup gönderilebilen faturadır. Gönderilen RED yanıtı ile iptal edilir.

2. E-arşiv Fatura (e-fatura olmayan herkese şirket/şahıs/vergi mükellefi olan/olmayan herkese kesilir).

▪E-arşiv fatura oluşturulduktan sonra ertesi gün akşamına kadar GİB e raporlandığı için alıcısına gönderilmelidir.

▪Yani maksimum 1 gün önceye düzenlenebilir.

E FATURA DÜZENLEME ADIMLARI

▪Eski Cari hesap kartları düzeltilmeli ve yeni cari hesap kartları açılırken aşağıdaki gibi ilgili alanlar doldurulmuş olmalı

▪Eğer Müşterimizin e-posta adresi yoksa ya da ilgili carinin e-fatura olduğunu düşünüyorsanız e-arşiv gönderim şekli KAĞIT seçilmeli.

▪Bir cari hesap kartının e-fatura mükellefi olup olmadığının denetlenebilmesi için Logo programlarında ilgili cari hesap kartı üzerinde sağ tıklayıp e-fatura Mükellef Kontrol yapılır.

▪Cari kartımız e-fatura mükellefi ise aşağıdaki gibi bir pencere açılır
▪Fatura GB etiketi ve Fatura PK etiketi dolu geliyorsa. Cari hesabı güncelle butonu ile Cari hesap kartı e-fatura mükellefi olarak güncellenir.

▪Eğer işletmenin birden fazla etiketi varsa Fatura GB etiketi ve Fatura PK etiketi kutucukları boş gelir. Açılır kutu çentiğine tıklayıp yanındaki irsaliye kolonunda X olamayan satırlardan bizim için uygun olan seçilir
▪Yanında x olmayan birden fazla etiket varsa hangi etiketi kullanacağımızı ilgili cariye sormak gerekir.

E Fatura Düzenlendikten Sonra

▪Mouse ile sağ tıklayıp e-fatura/e-arşiv Bilgileri seçilir

Gelen Pencerede

1. E-fatura ise Temel Fatura / Ticari Fatura Seçimi yapılır.

2. E-arşiv fatura ise gönderim şekli belirtilir. Elektronik (e-posta ile ) ya da Kağıt seçilir.

3. Eğer faturaya istinaden irsaliye düzenlenmeyecekse Fatura irsaliye yerine geçer ifadesi seçilir.

▪Faturada KDV tutarı 0 (sıfır) TL olan satırlar var ise e-fatura/e-arşiv tipi olarak İSTİSNA seçilir. Eğer 0 (sıfır) TL tutarlı KDV satırı yok ise herhangi bir seçim yapılmaz.

▪İstisna seçilmesi halinde Faturanın Detaylar2 sekmesinde KDV Muafiyet Sebebi nin Faturamızdaki duruma uyan maddesi seçilir.

▪Fatura kaydedildikten sonra e-devlet menüsünden ya da Connect programından e-fatura /e-arşiv Gönder bölümünden gönderilir.

▪Fatura gönderilmeden önce Mutlaka Mouse ile sağ tıklayıp İNCELE seçeneği ile fatura örneği incelenmeli.
▪Faturadaki tarih, irsaliye no veya irsaliye yerine geçer ifadesi ve fatura tutarı kontrol edilmeli ardından
▪Fatura onaylanıp Gönderilir.

  • Düzenlenen Faturalar gönderildikten sonra e-fatura ortalama 5 dakika e-arşiv de ise 10 sn sonra Giden kutusunda Sağ tıklanıp Durum Sorgulama yapılmalı.
  • E-arşiv fatura ise imzalandı e-fatura ise BAŞARIYLA TAMAMLANDI görüldükten sonra yazdırılmalı.