Devir İşlemi Sonrası Gelen Belgelerin Gri renkli çıkması Çözümü

Çalışma Alanları üzerinde belge tarihi kontrolü yapılır. Bu kontrol ile birlikte devri yapılmış ve Çalışma Alanlarında “Al” işlemi ile alınan faturaların belge tarihi ile Çalışma Alanı Dönem tarihi kontrolü yapılır. Gönder/Al işlemi ile Connect posta kutusuna alınan belge tarihi, çalışma alanı döneminde belirlenen tarihten farklı ise Gönder/Al işlemi sırasında kullanıcıya uyarı mesajı verilir. (e-Fatura, Uygulama Yanıtı ve Sistem Yanıtı için kontrol yapılır.)

“Tamam” seçeneğiyle aktarılacak çalışma alanlarının listelendiği ekran açılır. Kullanıcı önceki veya sonraki çalışma alanını seçer. (Bu seçim bir kez yapılır.) Connect Posta Kutusuna gelen ilgili döneme ait olmayan belgeler otomatik olarak seçilen çalışma alanına aktarılır. “Al” işlemi yapılan Çalışma Alanı Gelen Kutusuna sadece o Çalışma Döneme ait faturalar düşer.

Gönder/Al işlemi tamamlandıktan sonra “Farklı çalışma alanına ait belgeleriniz bulunmaktadır. ”İlgili çalışma alanına otomatik olarak taşınacaktır.” mesajı verilir. Hayır seçeneği seçilir ise ilgili belgeler pasif olarak (Gri) Logo Connect posta kutusunda listelenir. Posta kutusunda “Gri” renklendirme ile gösterilen belgeler üzerinde işlem gerçekleştirilemez. “Kaydet”, “Onayla” ve “Onaya Gönder” seçenekleri pasiftir. “Al” işlemi yapılan Çalışma Alanı Posta Kutusuna sadece o Çalışma Dönemine ait olmayan faturalar “Gri”olarak düşer.

Bu şekilde bir durumda Belge üzerinde F9 sağ klik işlemi ile Şekil 11’de gelen seçeneklere ulaşılabilir. “Belgeler ilgili çalışma alanına taşınsın” işlemi ile fatura ilgili Çalışma Alanına aktarılabilir.